viernes, 14 de febrero de 2014

Compartir recursos

Compartir recursos en Windows. 
Compartir a información ten grandes vantaxes xa que permite non ter que duplicar a información por cada ordenador que vaia traballar con ela, ademais permite que varias persoas traballen sobre o mesmo arquivo (non ao mesmo tempo xa que iso podería causar inconsistencias) permitindo así telo sempre actualizado cos últimos cambios.
Compartir a información evita ter que copiar a información nun disquete, CD, ou calquera outro dispositivo externo para poder trasladala xa que o podemos facer a través da rede sen necesidade de movernos do noso ordenador.
Compartir a información tamén ten desvantaxes xa que se non controlamos ben que información compartimos e que permisos concedemos aos demais usuarios sobre ela poderemos ter serios problemas porque nos poden eliminar, modificar, ou copiar información almacenada no noso ordenador e mesmo deixar inutilizado o noso ordenador.
Para compartir unha carpeta siga estes pasos:
Primeiro antes de nada, se se quere compartir en rede, débese configurar a rede local activando na icona Compartir impresoras e archivos, entrando Conexións de rede e facendo clic no botón dereito sobre Conexión de área local.
Unha vez feito iso,  selecciona a opción Propiedades, e fai clic sobre a solapa Compartir
Selecciona a opción Compartir esta carpeta: Asígnalle o nome co cal se compartirá a carpeta, no campo Recurso compartido. Podes engadir tamén un comentario.
Podes fixar un límite no número de usuarios que compartirán a carpeta.
Para establecer o tipo de permiso, fai clic no botón Permisos.
A elección do tipo de permiso pode ser de:
A) Só lectura polo que non poderán escribir en ningún arquivo da nosa carpeta.
B) Completo que permite escribir en calquera arquivo ou carpeta. Este tipo de permiso é perigoso xa que calquera usuario pode ler, modificar e mesmo eliminar a información almacenada na carpeta.
C) Depende do contrasinal permite dar acceso de só lectura ou acceso total en función do contrasinal que o usuario indique.
Ter permiso de escritura quere dicir que se pode modificar o contido da carpeta e mesmo eliminalo.
Se tes o teu sistema configurado con algún sistema de cortalumes que impide compartir recursos aparecerache unha ventá como esta que che permite arrancar o Asistente para configurar a rede permitindo compartir recursos.
Tamén podes mover a carpeta á zona de Documentos compartidos e deixarlle así que accedan todos os usuarios do ordenador.
Compartir impresoras. 
Compartir unha impresora é moi útil para que varios equipos poidan imprimir diferentes arquivos en cada un deles sen ter a súa propia.
Existen dúas formas:
->No equipo con impresora
Abre o menú "Inicio" e fai clic en "Panel de control". Fai clic en "Impresoras e fax" e selecciona "Agregar impresora". Pulsa o botón "Seguinte" na ventá que se abre.
Selecciona "Impresora local conectada a este equipo" e desmarca a casa xunto a "Detectar e instalar automaticamente a miña impresora". Pulsa o botón "Seguinte".
Selecciona o botón "Crear un novo porto". Elixe "estándar TCP / IP" no "Tipo de porto" no menú despregable. Fai clic en "Seguinte".
Fai clic en "Seguinte" cando abra "Asistente para agregar porto de impresora". Escribe a dirección IP da impresora en rede no campo "Nome de impresora ou dirección IP". Non cambies nada no "Nome de porto"; encherase automaticamente. Pulsa o botón "Seguinte". Permite que Windows XP busque a impresora baseándose nesta dirección IP. Fai clic en "Finalizar" cando o proceso estea completo.
Selecciona a marca e o modelo da impresora no cadro "Instalar o software da impresora". Pulsa o botón "Windows Update" para permitir que Windows XP encontre os drivers para a impresora en liña se non está na lista dos controladores actualmente dispoñible no sistema. Fai clic en "Seguinte".
Elixe a opción "Conservar o controlador existente" na páxina seguinte. Preme "Seguinte". Escribe un nome para a impresora e selecciona o botón axeitado se queres que sexa a impresora predeterminada. Fai clic en "Seguinte" de novo.
Fai clic na opción  "Compartir esta impresora". Preme "Seguinte". Selecciona "Si" na seguinte pantalla para imprimir unha páxina de proba. Fai clic en "Seguinte" e asegúrate de que se imprima correctamente a páxina de proba.
Pulsa o botón "Finalizar" para pechar o asistente de instalación e completar a configuración da impresora en rede.
->No resto dos equipos
Vaia a inicio e faga clic en "Agregar unha impresora de rede", o que iniciara automaticamente unha busca das impresoras dispoñibles. Selecciona a impresora que buscas.
Se a busca automática non dá resultados, entón fas clic na frecha verde "A impresora desexada non esta na lista". Na nova ventá marcas a casa "Seleccionar unha impresora compartida por nome" logo fas clic en "Examinar". Na ventá que aparece, seleccionas a impresora que desexas usar.
Fas clic na impresora que buscas e logo fas clic en "Seguinte", aparecerá unha nova ventá. Pode aparecer unha mensaxe ao final: "Instalar o controlador", entón fas clic no botón correspondente para que Windows instale o controlador. Se non o encontra, entón pode pedirche que insiras o CD que vén coa impresora.
Finalmente, solicitarásete que definas a nova impresora por defecto e que imprimas unha páxina de proba.
Unha vez feito isto, abres o "Centro de redes e recursos compartidos" e fas clic en "Ver o mapa completo", na parte superior dereita da ventá.
A impresora deberá aparecer (co nome que lle deras) xa sexa no mapa completo, ou abaixo na sección de dispositivos detectado pero que non poden figurar no mapa completo.
Compartir recursos baixo diferentes sistemas operativos.
Pódese traballar con diferentes equipos que teñen diferentes sistemas operativos se estes están conectados nunha mesma rede.
Dende Windows pódese acceder a outros recursos compartidos noutros equipos.
O acceso a recursos de rede situados en servidores da rede de Windows require, como regra xeral, a validación no dominio ao que pertencen os devanditos servidores. O presente documento describe os procedementos para configurar os accesos dende ordenadores con sistemas Windows aos servidores do dominio.
Para elo, débese seguir os seguintes pasos:

1. Situar o cursor sobre unha das iconas Mi PC ou Ámbito de Rede.
2. Despregar o menú contextual co botón dereito do rato e escoller a opción Conectar a unidade de rede.
3. Elixir unha letra de unidade para a conexión e escoller o recurso ao que se desexa acceder, por exemplo \Psfunizar3.unizar.essoftwarepc.
4. Indicar que a conexión se realizará cun nome de usuario diferente.
5. Introducir usuario e contrasinal, no caso do exemplo: usuario unizarinvitado e deixar o contrasinal baleiro.

Ou, tamén se pode desta outra forma:
1. Despregar o menú Inicio.
2. Na opción Ejecutar indicar a ruta do recurso ao que se desexa acceder, por exemplo \Psfunizar3.unizar.essoftwarepc
3. Se se solicita, introducir usuario e contrasinal, no caso do exemplo: usuario unizarinvitado e deixar o contrasinal baleiro.

Nota importante

En ocasións prodúcense erros por conexións a servidores que non se pecharon correctamente e que, aínda que non sexan visibles na icona Mi PC, seguen latentes.
Este problema pode resolverse seguindo estes pasos:
1. Situar o cursor sobre unha das iconas Mi PC ou Ámbito de Rede.
2. Despregar o menú contextual co botón dereito do rato e escoller a opción Desconectar de unidade de rede.
3. Elixir as unidades a desconectar e Aceptar (mantendo pulsada a tecla Control poden realizarse seleccións múltiples).

No hay comentarios:

Publicar un comentario